Friday, July 27, 2012

"YÖK değişiyor, özel üniversiteler geliyor


YÖK değişiyor, özel üniversiteler geliyor
Sabah
Düzenlemeyle Anayasa'da belirtilen "Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir" ibaresi kaldırılarak özel teşebbüslerin açacağı üniversite için vakıf kurma zorunluluğu

No comments: