Thursday, December 27, 2012

"Ankara'ya bir üniversite daha

Ankara'ya bir üniversite daha
Milliyet
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ankara'da, "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi" adıyla yeni bir üniversite kurulmasını öngörüyor.

No comments: