Thursday, September 5, 2013

"Üniversite Hastenelerine 'torba' engeli

Üniversite Hastenelerine 'torba' engeliTürkiye
28726 sayılı Resmi Gazete'de 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. 6495 sayılı

No comments: