Wednesday, November 6, 2013

TÜBİTAK 5001 ve 5002 Programları İçin Tanıtım Videoları

Bildiğiniz üzere, yapılan Üniversite-TÜBİTAK istişare toplantılarında, TÜBİTAK destekleri ile ilgili yeni duyurular ve çağrıların, sizlerle paylaşılması konusunda görüş birliğine varılmıştı.

Bu kapsamda; TÜBİTAK, Türkiye'deki önlisans/lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayarak kolayca ulaşabilecekleri, herkesin erişimine açık Türkçe akademik kaynaklar üretmek amacıyla  "Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı"nı başlatmıştır.

Bu program kapsamında oluşturulan 5001 Akademik e-Kitap ve 5002 Akademik e-Ders çağrılarını akademisyenlerimize duyurmak amacıyla hazırlanan tanıtım filminin web adresi aşağıda bilginize sunulmaktadır.

Saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. M. Necati DEMİR

Web adresi: http://www.tubitak.gov.tr/5001
Enhanced by Zemanta

No comments: