Friday, March 20, 2015

"Bir ‘mucize': İstanbul Üniversitesi rektörünü seçmiştir ve rektörün adı Raşit Tükel’dir

Sonuç ne olursa olsun, İstanbul Üniversitesi rektörünü açık farkla seçmiştir ve rektörün adı, Prof. Raşit Tükel'dir

No comments: