Friday, April 3, 2015

"Akademi ‘irade’sine sahip çıkıyor: Meşru rektörümüz Raşit Tükel’dir

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi'nden yapılan açıklamada, "Tükel’i tek meşru rektör olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.

No comments: