Saturday, July 18, 2015

"Üniversite hastanelerinde performans sistemi acilen kaldırılmalıdır!

Performans sistemi tıp fakültelerinin misyonlarına uygun değildir

No comments: