Saturday, November 7, 2015

"Ele Geçince Tadından Yenmeyen Bir Kurum: 14 Maddeyle Neden YÖK Canısı?


Ele Geçince Tadından Yenmeyen Bir Kurum: 14 Maddeyle Neden YÖK Canısı?

 > Eğitim-
YÖK, yani Yükseköğretim kurulu 1982 Anayasası'nın 131. maddesi esasında; "Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile kurulmuştur. e kurulmuştur. 

No comments: