Wednesday, January 6, 2016

"Doçentlik puanla

Doçentlik puanla
ÜNİVERSİTELERARASI Kurul (ÜAK), 33 bin 323 yardımcı doçenti yakından ilgilendiren bir düzenlemeye gitti. Buna göre artık adayların makalelerine, atıflarına, patentlerine, lisans üstü tez danışmanlığına kadar tüm faaliyetlerine puan verilecek. Sosyal bilimler, mühendislik gibi her alan için kriterler farklı olsa da her adayın ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış en az bir makalesi bulunup, bilimsel toplantıya katılması, eğitime destek vermiş olması gerekiyor. Ekim 2016’da uygulanmaya konulacak değişiklikler şöyle:

No comments: