Thursday, February 18, 2016

"Ultimatom gibi: Üniversitelere savcılık talimatının belgesi!

Diken’in ulaştığı, üniversite yönetimine yazılmış talimatta, bildiriye imza atan akademisyenlerin açık kimlik bilgilerinin, haklarında ne tür işlem yapıldığının 'ivedilikle' bildirilmesi isteniyor.

No comments: