Thursday, June 23, 2016

"Akademide sıkıyönetim: YÖK Başkanı’nın disiplin cezalarındaki yetkileri genişletiliyor

Milli Eğitim Teşkilat Yasa Tasarısı’nda yapılan değişikliğin, öğretim üyeleriyle ilgili disiplin kararlarında YÖK Başkanı’nın yetkilerini alabildiğine genişlettiği öne sürüldü.

No comments: