Thursday, September 8, 2016

"3 üniversite kuruldu, 2 üniversitenin adı değişti

6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

No comments: