Wednesday, January 10, 2018

"Üniversiteler sınıfta kaldı: Rektörlerin yüzde 97,3’ü erkek


Türkiye'de bulunan 111 devlet üniversitesinin rektörlerinden yalnızca üçü kadın. Kadınların oranı yüzde 2,7'ye denk geliyor.

No comments: