Friday, August 24, 2012

"Hacettepe Üniversitesi, sosyal medyada başkalarına zarar vermeyi ..

Hacettepe Üniversitesi, sosyal medyada başkalarına zarar vermeyi ...
Haber 10
Etik ilkelere üniversite ve dışında tüm yaşam alanlarında uyulması gerektiği ifade edilen bildirgede, etik ilkeler arasında ''hiçbir şekilde ırk, dil, cinsiyet, medeni durum, engellilik, din, politik görüş, cinsel yönelim konularında ayrımcılık 

No comments: