Friday, August 17, 2012

"Üniversiteler vesayetten kurtulabilecek mi?

Üniversiteler vesayetten kurtulabilecek mi?
Radikal
Türkiye toplumunun siyasal yapısının Türkiye Cumhuriyeti 'nin kuruluş sürecinde kurumsallaşan rejimin temel niteliği olduğu varsayılan 'vesayet rejimi'nden kurtulduğu, sivil demokratik anayasa yapım süreciyle birlikte rejimin niteliklerinin sivil

No comments: