Sunday, March 10, 2013

"Üniversite Konservatuarları'nda 2013 te durum nedir?

Üniversite Konservatuarları'nda 2013 te durum nedir?
Internet Haber
Ancak, kurum içi görevlendirmelerde yönetmeliklere uygun gerekli uygulamalar gözden kaçırılmaktadır. Amirler; kurum içi rahatsızlıkların olmaması için azami dikkat göstermelidirler. Aynı durum, nerdeyse her üniversite de kurulması zorunlu hale gelen!

No comments: