Saturday, March 9, 2013

"YÖK, üniversite hastanelerinin durumunu son kez görüşecek...

YÖK, üniversite hastanelerinin durumunu son kez görüşmek üzer ...
Timeturk
Çetinsaya, üniversite hastanelerinin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili olarak daha önce çeşitli illerde 4 toplantı yaptıklarını önemli mesafeler aldıklarını söyledi. Bu toplantılar sonrasında Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu YÖK üyeleri ve

No comments: