Tuesday, March 28, 2017

"Bu kez ‘Tahliye yetmez, beraat’ denecek

Bildirinin imzacısı 'Barış İçin Akademisyenler', bu kez "Tahliye yetmez beraat” demek için adliyeye gideceklerin duyurdu.

No comments: