Saturday, March 25, 2017

"‘İtinayla tez yazılır’: 20 bin TL’yi gözden çıkarana iyi bir doktora, lisans daha da ucuz

'Akademik danışmanlık', 'bitirme projesi danışmanlığı', 'tez danışmanlığı' adı altında parayla yazılan 'naylon' lisans tezlerinin fiyatı iki ila üç bin, yüksek lisans tezlerinin ise üç ila on bin TL arasında değişiyor.

No comments: