Friday, July 7, 2017

"Artırılmış gerçeklik üniversite kabul mektuplarında kullanıldı

Artırılmış gerçeklik üniversite kabul mektuplarında kullanıldı
Üniversiteye kabul edilmek başlı başına bir heyecan sebebidir. Bir de düşünün ki kabul mektubunun artırılmış gerçeklikle bezendiğini

No comments: