Friday, July 28, 2017

Beklendiği gibi: "YÖK ’emir telakki etti’: Yardımcı doçentliğin kaldırılması için çalışmalara başladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlik unvanının 'gözden geçirilmesi' yönündeki çağrısı Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) harekete geçirdi.

No comments: