Thursday, April 18, 2013

"İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi “The Berkman Center For Internet&Society” işbirliği ile ...

Bilgi ve İletişim Teknolojileri İstanbul'da tartışılacak
ntvmsnbc
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi “The Berkman Center For Internet&Society” işbirliği ile “Disiplinlerarası Internet & Toplum Merkezleri Küresel Ağı Etkinlik Serisi, Bölgesel Türkiye Konferansı 
Enhanced by Zemanta

No comments: