Wednesday, April 24, 2013

"Üniversite olaylarının altından gizemli bir örgüt çıktı

Üniversite olaylarının altından gizemli bir örgüt çıktı
Bugün
Kendilerini, “Müslüman Gençlik” olarak tanımlayan öğrencilerin İstanbulÜniversitesi'nde sürekli olay çıkarmasından rahatsız olan 14 ayrı muhafazakâr öğrenci gençlik yapılanması; Anadolu Öğrenci Birliği, BilGenç Platformu, Genç Birlik, Genç Hareket

Enhanced by Zemanta

No comments: