Sunday, May 5, 2013

"8 üniversite güçlerini birleştirdi


üniversite güçlerini billeştirdi
Objektif Haber
İmzalanan protokolle Orta Karadeniz'deki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Canik Başarı Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, GiresunÜniversitesi, Hitit Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Sinop olmak üzere 8 kurumun, 

Enhanced by Zemanta

No comments: