Monday, May 6, 2013

"AB, Türkiye'den 11 üniversiteye AKTS, 19 üniversiteye de DE etiketi verdi


Türk üniversitelerinin Avrupa zaferi

Türk üniversitelerinin Avrupa zaferiAB, Türkiye'den 11 üniversiteye AKTS, 19 üniversiteye de DE etiketi verdi.

No comments: