Thursday, May 23, 2013

"Üniversite, meydan, stat, toptan “demokratikleşme”

Üniversite, meydan, stat, toptan “demokratikleşme”
Akşam
Bu arada neo liberal paradigmanın vaazı üzerine kurulan “özel güvenlik sektörümüz de” sayısı bir milyona varan özel güvenlikçinin üniversite ve statlardaki profesyonel performansı siyasi iktidarın güncel “hiper güvenlik paradigmasına” yetmediğinden 

Enhanced by Zemanta

No comments: