Tuesday, February 28, 2017

BİLGİ Kampüsleri Güvenlik Düzenlemeleri

Rektörünmesajı
Değerli BİLGİ’liler,
BİLGİ santralistanbul Kampüsü, bildiğiniz gibi, kuruluşundan bu yana isteyen herkesin, herhangi bir kimlik kontrolüne tabi tutulmadan giriş yapabildiği bir mekan olmuştur. Ancak 1 Mart 2017 itibariyle, yaşanan zor koşullar nedeniyle, bu sistem değişecektir. Gene her isteyenin girebileceği, ancak bunu bir güvenlik kontrolünden geçerek yapabileceği bir sistem yürürlükte olacaktır.

İstanbul'un en güzel üniversite yerleşkelerinden biri olan kampüsümüze giriş ve çıkışları kontrolsüz sürdürmeye devam edebilmeyi çok isterdik. Ne var ki son dönem yaşanan üzücü terör olayları, tüm ülkeyi olduğu gibi, bizleri de güvenlik artırıcı önlemler almaya mecbur bırakmıştır. Bu anlamda, öncelikle kampüste görev yapan güvenlik görevlilerinin sayısını arttırmış bulunuyoruz. Mevcut güvenlik kamerası sistemini geliştirmek, sayısını arttırmak için de çalışmalara başladık. Son olarak da kampüse giriş çıkışların kontrol altına alınması için bir sistem geliştirdik. Amacımız, doğal olarak, kampüse patlayıcı madde, silah türü tehlikeli maddelerin girişini engellemek... Bunun için de kampüse giriş yapanlar için detektör, x-ray gibi kontroller oluşturulması gerekiyor. Ancak, öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve çalışanlarımızın kampüse her girdiklerinde bu kontrolden geçmesi hem gereksiz bir sıkışıklığa yol açacak, hem de kendi öğrencimizden, öğretim elemanımızdan ve çalışanımızdan şüphe ediyormuş bir görüntü yaratacaktır. Bu nedenle, tüm BİLGİ mensuplarının herhangi bir kontrolden geçmelerine gerek kalmadan giriş yapabilmeleri için bir kartlı giriş sistemi oluşturduk.

Ziyaretçilerimiz için, kontrol noktasından geçerek, kimlik bırakıp, ziyaretçi kartı almak suretiyle kampüsümüze giriş yapabilme olanağı bulunmaktadır. Özetle, BİLGİ santralistanbul Kampüsü yine herkese açık olmaya devam edecek, ancak BİLGİ mensubu olmayanlar kontrolden geçmek ve kimlik bırakmak zorunda olacaklardır. santralistanbul yerleşkemizde başlatacağımız bu uygulama, diğer kampüslerimizde de kısa sürede yürürlüğe girecektir. Tümüyle güvenlik amaçlı olan bu uygulamanın gerekliliği,  İçişleri Bakanlığı uyarısı üzerine Valilik ve YÖK tarafından özellikle dikkatimize getirilmiştir. Bir an önce hayata geçirilmesi hem bu kurumlarca istenmiş, hem de tüm mensuplarımızın emniyeti açısından kaçınılmaz olmuştur.

Özellikle belirtmek istediğimiz husus ise, bu güvenlik sisteminin yalnızca bir boyutunu oluşturan olan kartlı geçiş uygulamasının, belirttiğimiz zaruret dışında herhangi bir amacı olmadığıdır. Üzülerek kartlı sistemin BİLGİ mensuplarının kampüse giriş çıkış saatlerinin kaydedilmesi için kullanılabileceği konusunda eleştiriler aldığımızı söylemek istiyoruz.  Öğrencilerimiz açısından bakıldığında, böyle bir kaydın ne üniversitenin, ne de başka bir kurum veya kişi tarafından kullanılmasının anlamlı bir nedeni olabileceğini düşünmüyoruz. Öğretim elemanlarımız açısından ise, bazı hassasiyetlerin doğmasını anlıyor ve saygı gösteriyoruz. Bu yüzden,  İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, öğretim elemanlarını, bilim insanı ve eğitmen vasfına sahip insanlar olarak çalışmalarının ofis ortamı ile sınırlı olmadığının bilincinde olduğumuzu yinelemek isteriz. Akademik kadronun belirli saatlerde mesai yapmak gibi bir değerlendirmeye tabi tutulmasının anlamsız bir uygulama olacağına inandığımızı bir kez daha yinelemeyi gerekli görüyoruz.

Değerli BİLGİ’liler,

Shuttle kullanımında ise, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın shuttle hizmetlerini üniversite kartlarını göstererek serbestçe kullanmaları uygulaması devam edecektir. Elbette, bütün bu uygulamaların alışkanlarımızda bir değişikliğe neden olması nedeniyle, günlük hayatımızda bazı zorluklara neden olabileceğini anlıyoruz. Ancak, söz  konusu olan güvenliğimiz olduğu için, bu zorluklara karşı anlayış göstereceğinizden eminiz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Ege Yazgan
Rektör Vekili

No comments: