Monday, February 20, 2017

"Geçmişten bugüne üniversite tasfiyeleri


Geçmişten bugüne üniversite tasfiyeleri
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkut Boratav, 85 yıl boyunca üniversitelerden tasfiye edilen

Özgürlük kavgası, darbeler ve üniversite'nin çilesi
İlk “modern üniversite”, Almanya'da, özgür bir felsefi tartışma zemininde kuruldu. Kant'tan Hegel'e uzanan “Alman idealizmi”nin bilim ve özerklikle ilgili ...

Üniversite, aydınlanmış birey, kör kalabalık
Üniversiteler ile akademiler toplumların akciğerleri gibidir. Çağcıl toplumların soluk almasını sağlayan bilim ve sanat, bu ocaklarda odaklanır. Bunlar .

Üniversite: Hitler'in Almanya'sından Erdoğan'ın Türkiye'sine...
Alman üniversitelerinde yaratılan korku iklimi ve ülke çapında körüklenen entelektüel düşmanlığı ile Almanya'da sorgulamak, eleştirmek, devlete itiraz 

Süheyl Batum nerede üniversite orada
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakütesi'nde Anayasa Hukuku dersleri versleri veren Prof. Dr. Süheyl Batum'un üniversitedeki görevine haftaiçi son ...

No comments: